English l العربیة l کوردی
المعامل و الآلیات نقل البناء تجهیز التجارة العامة
 
بازرگانی گشتی

تجهیز
تجهیز و توفیر الأثاث ولمستلزمات المکتبیة والمنزلیة لمکاتب وعمارات و قاعات کلتا جامعتي السلیمانیة و کویة.
تجهیز
تجهیز و توفیر الملابس العسکریة للقوی الوزارة الداخلیة.
نقل
توفیر ونقل السمنت والحدید لأغلب المشاریع والشرکات الموجودة في المنطقة بکمیة هائلة وبشکل منتظم.